Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ phần Đăng Phong

Xem chi tiết

- Gia công cơ khí thay thế các chi tiết cơ khí máy móc sản xuất công nghiệp.

- Gia công thay thế các chi tiết hệ thống ống và vỏ tàu biển

- Gia công lắp dung kết cấu khung nhà xưởng.