Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ phần Đăng Phong

Tin tức

Cho Thuê Xe Cẩu Tự Hành

Công ty Cổ Phần Đăng Phong chuyên: - Vận tải hàng thiết bị, hàng lẻ, hàng container, hàng siêu trường, siêu trọng với đội ngũ xe cẩu, xe đầu kéo chuyên dụng, xe cẩu tự hành, xe container. - Cẩu, kích, kéo vận chuyển phục vụ thi công lắp ráp các công trình xây dựng công nghiệp. ...

Thủ tục hải quan xuất khẩu đối với hàng hóa phi mậu dịch

Thế nào được gọi là hàng phi mậu dịch ?Theo thông tư số Số : 112/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 thì : Hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch là hàng hóa nhập khẩu không mang mục đích thương mại không thuộc danh mục cấm nhập khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành. Hàng nhập khẩu phi mậu dịch có thuế phải nộp thuế ngay trước khi thông quan hàng hóa.1. Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Naml; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ...

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện dự án

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động của doanh nghiệp thực hiện theo quy định đối với từng loại hình xuất nhập khẩu hướng dẫn tại Thông tư 194/2010/TT-BTC. 2. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư a) Đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế với cơ quan hải quan đối với trường hợp nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm phục vụ ...

Đăng kí danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế

1. Trường hợp phải đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế: Hàng hoá nêu tại Điều 13 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg và các khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15 và khoản 18 Điều 101 Thông tư này phải đăng ký Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế. 2. Người đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế: Tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án, chủ cơ sở đóng tàu,…) là người đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế (theo mẫu 11 Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này). Việc ...

Hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu chỉ phải nộp thuế bảo vệ môi trường một lần

Ngày 08/08/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Nghị định đã quy định rõ các đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ mội trường. Trong đó, chủ yếu làm rõ hơn các đối tượng chịu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường. ...

Thúc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về một số cơ chế đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và Dự án đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện, TP. Hải Phòng. Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý việc bồi thường xây dựng mới hoàn trả để giải phóng mặt bằng đối với các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội thuộc diện phải di dời như các công trình y tế, giáo dục, thủy lợi, điện, điện thoại, giao thông.... ...